Datum:

Aanvang: 21.30 uur

Deel deze pagina

 

Paasnacht, zaterdag 30 maart 2024,  aanvang 21.30 uur

m.m.v. de liturgie commissie en de diaconie  Solist: Sylvia Zijlstra

Voorganger: ds. Marije Mazereeuw

 

De intocht van het Licht

We zingen: Licht, ontloken aan het donker (Lied 600)

Verhalen van de Paasnacht

De schepping

Lezing: Genesis 1: 1-5

We zingen: (Lied 162)

De uittocht

Lezing: Exodus 14: 15-22

We zingen: (Lied 169: 1,4,6)

In een zachte fluistering

Lezing: 1 Koningen 19: 9b-13a
We zingen:
Lied 321

Doopgedachtenis

Over de doopgedachtenis

We zingen: (Lied 344)

Gebed
Doopgedachtenis onder het zingen van Lied 833

Dienst van Gebeden en Gaven

Aandacht voor de collectes

Gebeden, afgewisseld met lied 458b

Om op weg te gaan…

Het open graf

Lezing: Lucas 24:1-8

We zingen: In resurrectione tua (Taizé, 118)

We gaan door de hoofdingang naar buiten, waar we de viering voorzetten. Bij de deur worden de kaarsjes weer aangestoken.

Zegen voor de stad en voor de wereld

We zingen: U zij de glorie