Contact

Op de contactpagina staan alle contactpersonen van Martini. Contactpersonen van de kerk zelf, zoals dominee’s, de kerkenraad, diaconie, pastoraat, het kerkelijk bureau, maar op deze pagina staan ook de contactpersonen van diverse commissies. Door het klikken op de betreffende foto, kan er meteen een mail worden verzonden. Onder aan de pagina is een algemeen contactformulier.

Dominees, pastorale aanspreekpunten en Pastoraat

ds. Fedde Welbedacht

Predikant

tel. 0515-411454

ds. Marije Mazereeuw

Predikant

tel. 0515-785771

ds. Aukje Westra

Predikant

tel. 0515-769012

ds. Vijko Top

Predikant

tel. 0515-769012

Marieke Twijnstra-Boersma

Wijk 1: Noorderhoek 1+2, Loten, Hemdijk, Centrum, Sperkhem, Tuindorp, Lemmerweg, Tinga, Duinterpen.

Clasien Weemhoff – van Eijk

Wijk 3: Eiland, Bomenbuurt, Pasveer, Zwette, Harinxmaland, Parallelwijk, Stadsfenne, Domp, Oudvaart en Houkepoort.

Ad Buijs

Woonzorgcentra

ds. Aukje Westra

Voorzitter Pastoraat

tel. 0515-769012

Grietje Bijker

Secretaresse Pastoraat

Vertrouwenspersonen

Sietske Kooij

Vertrouwenspersoon

Harmen Tjalsma

Vertrouwenspersoon

Dagelijks bestuur

Maaike Stienstra

Waarnemend Voorzitter

Bernhard Zijda

Waarnemend voorzitter

Ellert Jongstra

Scriba

Diaconie

Maaike Stienstra

Voorzitter

Aletta Kits-Wijma

Secretaris

Nelleke de Jong

Penningmeester

Saskia Obbink

Jeugddiaken

Kerkrentmeesters

Vacant

Voorzitter

Johan Wolthuizen

Penningmeester

Jos Tjalsma

Secretaris

Kerkelijk bureau

Ineke Jacobs

Ineke Jakobs

Financiële administratie

0515-412773

Monica de Jong

Monica de Jong

Ledenadministratie

0515-412773

Kosters

Roelof Dijkstra-koster

Roelof Dijkstra

Koster/beheerder

Bel of ap van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur met: 06-15407169
Weekend uitsluitend voor uitvaarten.

Gretha van der Veen

Hulpkoster

06-30947027

Jeugdraad

Laurens Horjus

Jeugdouderling en voorzitter

Marleen de Bruin

secretaresse

Saskia Obbink

Jeugddiaken

Hanna Laskewitz

Kindernevendienst

Inrichting en aanpassing gebouw

Jan Hiddo de Boer

Hfd Vrijwilligers

Jan Klasen

Inrichtingscommissie

Beeld, geluid en website

Klaas Faber

Beeld en Geluid

Henk de Vries

Website martinisneek.nl

06-12107187

Spirit

ds. Aukje Westra

voorzitter

BHV

Bob Velthuis

BHV

Contact

U kunt onderstaand formulier gebruiken om contact met ons op te nemen. We reageren zo spoedig mogelijk.

Gegevens

Algemene contactgegevens

TEL 0515 412 773
E-MAIL bureau@pknsneek.nl

MARTINIKERK

Oud Kerkhof 1
8601 EE Sneek

Locatie