Contact

Op de contactpagina staan alle contactpersonen van Martini. Contactpersonen van de kerk zelf, zoals dominee’s, de kerkenraad, diaconie, pastoraat, het kerkelijk bureau, maar op deze pagina staan ook de contactpersonen van diverse commissies. Door het klikken op de betreffende foto, kan er meteen een mail worden verzonden. Onder aan de pagina is een algemeen contactformulier.

Dominees, pastorale aanspreekpunten en Pastoraat

ds. Fedde Welbedacht

Predikant

tel. 0515-411454

ds. Marije Mazereeuw

Predikant

tel. 0515-785771

ds. Aukje Westra

Predikant

tel. 0515-769012

ds. Vijko Top

Predikant

tel. 0515-769012

Marieke Twijnstra-Boersma

Wijk 1: Noorderhoek 1+2, Loten, Hemdijk, Centrum, Sperkhem, Tuindorp, Lemmerweg, Tinga, Duinterpen.

Clasien Weemhoff – van Eijk

Wijk 3: Eiland, Bomenbuurt, Pasveer, Zwette, Harinxmaland, Parallelwijk, Stadsfenne, Domp, Oudvaart en Houkepoort.

Ad Buijs

Woonzorgcentra

ds. Aukje Westra

Voorzitter Pastoraat

tel. 0515-769012

Grietje Bijker

Secretaresse Pastoraat

Dagelijks bestuur

Mw. E. Eelkema

Voorzitter

vacature

Vice-voorzitter

Ellert Jongstra

Scriba

Diaconie

Maaike Stienstra

Voorzitter

Aletta Kits-Wijma

Secretaris

Nelleke de Jong

Penningmeester

Kerkrentmeesters

Dhr. T. Metz

Voorzitter

Dhr. J. Tjalsma

Secretaris

Kerkelijk bureau

Monica de Jong

Ledenadministratie

0515-412773

Ineke Jakobs

Financiële administratie

0515-412773

Kosters

Roelof Dijkstra

Koster/beheerder

06-36496778

Inge van Schuilenburg

Hulpkoster

Jeugdraad

Laurens Horjus

Jeugdouderling en voorzitter

Marleen de Bruin

secretaresse

Leonard Spijksma

Jeugddiaken

Hanna Laskewitz

Kindernevendienst

Bouwcommissie

Tjeerd van der Kooi

Berend Mooibroek

Jan Hiddo de Boer

Jan Klasen

Beamer en beeld team

Age Meijer

Beamer Team

Henk de Vries

Beeld Team

BHV

Bob Velthuis

Contact

U kunt onderstaand formulier gebruiken om contact met ons op te nemen.
We reageren zo spoedig mogelijk.

Gegevens

Algemene contactgegevens
Martinikerk

Grote Kerkstraat 9
8601 ED Sneek

Oosterkerk

Jachthavenstraat 1A
8603 CJ Sneek

Zuiderkerk

Rienck Bockemakade 7
8601 AC Sneek

Locatie