Liturgie Commissie

De liturgiecommissie in Sneek heeft drie hoofdtaken:

  1. Samenhang scheppen tussen de verschillende kerkdiensten onderling en door het jaar heen.
  2. Een stukje ‘onderwijs en training’ rondom vragen als: Wat is liturgie en hoe zit een kerkelijk jaar in elkaar? Wat is het verhaal achter liederen die we zingen? Op welke manier geven we het welkom vorm? Hoe helpen we de lectoren hun taak goed vorm te geven? Dit onderwijs is beschikbaar voor medewerkers aan de viering, gemeenteleden én de leden van de liturgiecommissie zelf.
  3. Ondersteuning geven aan initiatieven van andere commissies rondom kerkdiensten.

De commissie organiseert diensten en speciale activiteiten.

Ook is de commissie nauw betrokken bij de organisatie van de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarvoor is een nieuwe vorm gevonden, waarin de namen van de mensen die overleden zijn en de mogelijkheid voor de familie voor hen een kaarsje te branden, centraal staan.

Leden van de commissie zijn:

Ria Kouwenhoven
Bob van der Linde

Contact mailadres: ria.kouwenhoven2@gmail.com