Kerkcafé

Na een periode van stilte is kerkcafé in 2023 opnieuw opgestart.

Doel is om ca 4 avonden per jaar te organiseren, waarvan de opzet min of meer gelijk is maar de invulling uiteraard iedere keer weer anders.

We willen ruimte geven voor het gesprek, voor uitwisselen van ideeën. We willen het gebaande pad misschien wel een beetje loslaten.

Dit doen we door avonden te organiseren met ruim tijd voor inloop, een pauze én een hapje en drankje na afloop. Voor de invulling van de avonden vragen we afwisselend de voorgangers. Hierbij hopen we gebruik te kunnen maken van hun kennis, expertise en belangstelling.

We hopen op deze manier deels informatieve, maar zeker boeiende avonden te organiseren in een losse sfeer met veel ruimte voor interactie en gesprekken.

Gea Tjalsma, Margriet de Heer, Roelof Jorritsma en Meinita Bouwers