Nieuws FancyFair/BVR

Datum: 27 februari 2024

Deel deze pagina

Nieuws uit de Fancy Fair en BVR

Om gelijk maar met de deur in huis te vallenmaandagavond  4 maart is de allerlaatste mogelijkheid om goederen te brengen naar ‘de Oerslach’ op De Wattstraat 15. Daarna gaat de hal definitief dicht i.v.m. het samenvoegen van Fancy Fair en BVR. Dit besluit is genomen na  overleg met de kerkrentmeesters.

Eind januari  hebben de vertegenwoordigers van de BVR en Fancy Fair een gesprek gehad met de kerkrentmeesters.

Het was een prettig en open overleg.  Wij hebben uiteengezet waarom we samen als één club verder willen gaan. De kerkrentmeesters zijn er mee blij dat dit onze wens is. Praktisch betekent dit ook dat we naar 1 hal gaan. De reden is duidelijk: het bespaart kosten en wat ook mee speelt is dat we zo de beschikbare menskracht bundelen. Zowel voor BVR als voor Fancy Fair wordt het steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen voor de werkzaamheden in de hal.

De beslissing om ‘de Oerslach’ te sluiten heeft te maken met de gecompliceerdheid van de statuten en reglementaire  afspraken die door drie partijen in het verleden zijn opgesteld (OPA, BVR en de Gereformeerde kerk te Sneek, nu Protestantse gemeente Sneek. Zij bezitten met z’n drieën hal en grond.) Wel heeft het onze voorkeur om als BVR en Fancyfair als één commissie door te gaan, vallend onder de kerkrentmeesters.

Kortom, we nemen afscheid van de Fancy Fair in de huidige vorm. Voor de gezamenlijke verkoop op 22 en 23 maart wordt ‘de Oerslach‘ leeg gehaald en komt daar -met het oog op de verkoop van ‘de Oerslach’- geen nieuwe inbreng meer.

Met goede moed gaan we gezamenlijk verder in de BVR hal!

Graag wil ik nog een oproep doen om u/ jou aan te melden als medewerker voor de verkoop op 22 en 23 maart.  Dit kan via het kerkblad of www.bvrsneek.nl . Velen hebben dat al gedaan, maar we kunnen nog wel wat helpende handen gebruiken! En dank aan hen die dit al hebben gedaan!

Wij hopen er twee gezellige dagen van te maken.

Graag zien we u /jou in de veemarkthal op 22 en/of  23 maart!

Vriendelijke groet,

Pieter Groenhof

zie ook bericht van 22 maart klik op hier