Kroadekuier

Datum: 22 april 2024

Deel deze pagina

21 april Kerkdienst

 

22 april Kroadekuier/Kruiwagenmars

Op 21 en 22 april besteden de gezamenlijke kerken van Sneek en Scharnegoutum aandacht aan de Dei fan de ierde/World Earth Day. Thema dit jaar is: gezonde bodem en gezonde voeding.

Op zondag 21 april staat er in de kerken een kruiwagen die u kunt vullen met meegebrachte levensmiddelen. Het is ook mogelijk om een financiële bijdrage te geven. De producten worden verdeeld onder o.a. het Leger des Heils en het Buurtkastje.

Op maandag 22 april starten we om 16.30 uur bij de Martinikerk (Protestant, Oud Kerkhof 1), de Kroadekuier. Met een kruiwagen met levensmiddelen lopen we naar locatie ‘Het Zwaluwnest’ van Philadelphia, waar goede zorg en gezonde voeding gecombineerd worden. We overhandigen de bewoners een manifest en de levensmiddelen. Meelopen? Geef u op via dscnijkamp@gmail.com.

Om 18.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd in het Witte Kerkje (Christelijk Gereformeerd/Vrijgemaakt, Julianastraat 3). Opgave is nodig! Via dscnijkamp@gmail.com.

Om 19.00 uur houdt Jan Feersma Hoekstra in het Witte Kerkje een lezing met als thema: Op weg naar het land van belofte. Hier hoeft u zich niet op te geven.

Vier dit feest van de aarde met ons mee!

  • Yvonne van Dam, Philadelphia Pinkstergemeente
  • Cor Nijkamp, Doopsgezinde gemeente
  • Gerrit Schott, Protestantse kerk
  • Aukje Westra, Protestantse kerk

Lijst levensmiddelen die meegenomen kunnen worden voor in de kruiwagen:

  • groenten of fruit uit blik of pot
  • volkorenpasta
  • zilvervlies- of meergranenrijst of couscous
  • zonnebloem- of olijfolie
  • houdbare melk, houdbare magere of halfvolle zuivelproducten
  • stukken kaas (geseald)