Engelen in de Bijbel

Datum: 24 maart 2024

Aanvang: 19.30 uur uur

Deel deze pagina

Engelen in de Bijbel en traditie  

Zondagavond 24 maart 2024

In de Bijbel komen veel engelen voor. Oervader Jacob ziet in een droom engelen op een ladder heen en weer gaan. Engelen bewaken de ark van het verbond. De engel Michaël treedt op als aanvoerder van hemelse strijdkrachten. Een koor van engelen zingt in de kerstnacht. Maar vergeet de lieve, bolle engeltjes met hun pijl en boog. Hemelse engelen boezemen ontzag in. Daarom zeggen engelen vaak: ‘Vrees niet!’.

Op 24 maart vertellen Fedde Welbedacht en Aukje Westra over engelen in de Bijbel. Ze gebruiken daarbij afbeeldingen uit oude en moderne kunst. De Bijbelverhalen helpen ons om engelen te herkennen in onze tijd en om nuchter en met verwondering te reageren op hun verschijning. We nemen deze avond ook de tijd om te luisteren naar muziek. Engelen haasten zich niet.

Thema.       Engelen in de Bijbel

Datum        24 maart 2024

Plaats         Martinikerk, Oud Kerkhof 1, Sneek

Sprekers    ds. Fedde Welbedacht en ds. Aukje Westra

Tijd.             19.30 – 20.45 uur

Toegang     vrij, collecte bij de uitgang, contant en digitaal

Mail             spirit@pknsneek.nl