Taizé viering

Datum: 19 november 2023

Aanvang: 19.30 uur

Deel deze pagina

Taizé viering

Thema: ‘Onze vriendschappen verruimen’

Laten we “de plaats van onze tent vergroten”, zie Jesaja 54 vers 2.

Laten we samen reizen

• met leiders van de christelijke kerken

• met het volk van God in al zijn verscheidenheid

• met degenen die de roep van de aarde horen

• met degenen aan de rand van onze samenleving

• met jongvolwassenen uit vele landen

• met mensen van alle generaties

• met iedereen die op zoek is naar zingeving.

Je bent heel erg welkom bij de komende Taizé viering in het Oosterkoor van onze Martinikerk op zondag 19 november om 19.30 uur.

Het thema van de avond is eigenlijk de kern waar het in Taizé om gaat. ‘Together’, een samenkomst van alle christelijke confessies.

We zingen (m.b.v. beeld en geluid) een lied uit Taizé | Adsumus Sancte Spiritus (We stand before You, Holy Spirit, We staan voor U, Heilige Geest) dat voor het eerst op 30 september van dit jaar gezongen werd bij de opening van een oecumenische gebedswake in Rome, voorbereid door een vijftigtal kerkelijke groeperingen.

Hieronder kun je het lied horen en zien hoe het werd ingestudeerd door een groep bezoekers van Taizé. De dirigente is een zuster die woont in de kloostergemeenschap van Taizé en heet: Sietske en ja, ze komst uit Friesland.

Een ander lied, wat voor het eerst werd gezongen in Basel bij een Europesche ontmoeting  kun je horen en zien hoe dit lied werd daar werd gezongen. Dit lied gaan wij ook meezingen. De tekst staat hieronder.

Nimm alles von mir, was mich fernhält von dir.

(neem alles bij me weg wat mij van U weghoudt)

Gib alles mir, was mich hinführt zu dir.

(Geef mij alles wat mij naar U brengt)

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir

(Mijn Heer en mijn God, neem mij aan)

und gib mich ganz zu eigen dir.

(en ik geef mij aan U over)

De Taizé groep.