Nieuws Diaconie

Datum:

Deel deze pagina

Nieuws van de diaconie.    Dienen    Delen     Doen

De collectes.

In de ‘vernieuwde’ kerk is het nog even zoeken: “waar gaan we als diakenen staan”?

Zetten we de schalen neer of collecteren we met het ponkje?

De collecte zuil; hoe werkt deze en waar gaat het geld naar toe?

We hebben voorlopig gekozen voor de ponkjes bij de uitgang.

Groen is diaconie.

Rood is kerk.

Er is sinds zondag 23 april ook, op proef, een extra uitgang open zodat het uit de kerk gaan soepeler kan verlopen.

De collecte zuil

Deze staat naast de deur naar de consistorie.

Hier kan met de pinpas gedoneerd worden.

Vanaf € 2.

Zondags is de verdeling: 60% voor de diaconie en 40% voor de kerk.

Op het afschrift staat diaconie, maar dat wordt keurig verdeeld. 40% wordt overgemaakt naar de kerk!

Als er door de week gedoneerd wordt, door bijvoorbeeld toeristen die de kerk bezichtigen, dan gaat 100% naar de kerk. Op het afschrift staat dan ook: diaconie maar dat wordt allemaal overgemaakt naar de kerk!

Paasactie 2023.

Er zijn weer heel veel fleurige bloemstukjes rondgebracht.

De namen worden aangedragen door de predikanten en pastoraal medewerkers.

De diakenen brengen ze voor de Paasdagen bij de mensen.

Een bloemetje en een bezoekje zijn waardevolle dingen in een moeilijke periode.

Iedereen heel hartelijk dank voor het meedoen aan deze actie.

Namens de diaconie

Susan de Vries.