Muziektheater OCKE

Datum:

Deel deze pagina

Hieronder tref je alle berichten aan m.b.t. Muziektheater OCKE

.

Hieronder Nieuwste Bericht!

Muziektheater Ocke: Bijzondere productie bij heropening Martinikerk in Sneek

Foto Henk de Vries

SNEEK- Tijdens de feestweek rond de heropening van de Martinikerk, van 10 tot 15 april, zal een bijzondere muziektheaterproductie gedurende 3 avonden worden uitgevoerd: Ocke! Het muziektheater is geproduceerd door Anne Oosterhaven en Clara Rullmann, in Sneek goede bekenden.

In het stuk staat Ocke centraal, een fictief personage uit de 17e eeuw. Hij was destijds organist van de Martinikerk die op dat moment ook werd gerestaureerd als gevolg van het instorten van 2 torens. Tijdens de herstelwerkzaamheden die in het heden plaatsvinden is in een hoekje in de Martinikerk een kist gevonden met daarin brieven en een compositie, die van Ocke bleken te zijn. De inhoud van deze kist wordt tijdens de uitvoeringen muzikaal gedeeld aan de hand van 7 nummers in verschillende muziekstijlen, zoals barok, gospel, jazz en pop, dus zeer gevarieerd.

‘Brûsplak foar de Mienskip’

Bovenliggend thema bij dit muziektheater is ‘Brûsplak foar de Mienskip’ en ‘van Binnen naar Buiten’. Dit in combinatie met de rijke historie van de Martinikerk als prachtig gebouw in onze mooie stad Sneek

De heropening van de Martinikerk staat voor een nieuw begin, een nieuwe periode van hoop, een periode van met elkaar de schouders er weer onder zetten als gemeente.

Maar ook als een volgende etappe in een lange traditie en historie waarin muziek telkens een belangrijke rol speelt. Die traditie willen we graag eren en voortzetten.

En, last but not least, wil de Protestantse Kerk Sneek met dit muziektheater uitstralen wat we als kerk willen zijn voor Sneek en omstreken: een open en toegankelijke kerk, waar iedereen zich welkom mag voelen.

Niet alleen PKN-leden

Belangrijk is – vanuit de Mienskip gedachte – dat dit project vooral wordt uitgevoerd met een gevarieerde groep van mensen uit Súdwest Fryslân, dus niet alleen met leden van de PKN.

Voor vragen kun je dit mailadres ocke.muziektheater@gmail.com gebruiken of bellen naar Jelbert Kramer: 0654-905909.

Kortom, we gaan een mooie productie neerzetten in korte tijd. Dat vindt iedereen leuk!

Bestellen van tickets?  Zie bovenaan de pagina!

 

Hieronder bericht 16 februari 2023

Muziektheater Ocke: update!

De afgelopen weken hebben we al een groot aantal aanmeldingen mogen ontvangen voor het projectkoor voor muziektheater Ocke, een productie van Anne Oosterhaven en Clara Rullman. Prachtig!

Maar we zijn er nog niet. Daarom goed dat we komende zondag 12 februari, na afloop van de kerkdienst in de Oosterkerk, een moment hebben ingepland waarop je je ook persoonlijk nog kunt opgeven. We zijn vooral op zoek naar bassen en tenoren.

Verder wordt het koor nog aangevuld met een jeugdkoor (10-15 jaar) zodat het muziektheater een waar spektakel wordt!

Ook mooi om nog eens te delen: het verhaal van Ocke wordt stapsgewijs gedeeld met de gemeente.

 • Om te beginnen tijdens de laatste dienst in de Zuiderkerk, 5 maart as., dan wordt het eerste lied al ten gehore gebracht.
 • Dan een week later de laatste dienst in de Oosterkerk, op 12 maart, ook weer één nummer.
 • Vervolgens één nummer tijdens de feestelijke opening van de Martinikerk, op (Paas)maandag 10 april.
 • En als slotakkoord de 3 uitvoeringen met alle nummers tijdens 3 avonden: donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 april in onze prachtige verbouwde Martinikerk.

Dat wordt een prachtig feest en zeker niet alleen voor PKN leden! Iedereen is welkom en mag meedoen.

Voordat het zover is moeten we hard aan de slag: in korte tijd gaan we 7 nummers met elkaar instuderen. Clara heeft daarvoor een unieke lesmethode, waarbij de nummers op natuurlijke manier eigen worden gemaakt. De repetities starten donderdag 16 februari en zullen dan wekelijks worden gehouden, op donderdagavond van 19.30-21.00u en op zaterdagochtend van 10.00-11.30u.

Alleen donderdagavond, 16 februari begint de repetitie om 19.00 uur.

 

Ben je nieuwsgierig en wil je ook deel uitmaken van dit unieke muziektheater? Meld je aan! Dit kan dus persoonlijk op zondag 12 februari, na afloop van de kerkdienst, of tot uiterlijk 14 februari via de mail:

ocke.muziektheater@gmail.com

Met muzikale groet,

Aukje Westra (namens pastoraal team)

Jelbert Kramer (namens de voorbereidingscommissie)

Hieronder Bericht 8 januari 2023

Planning Muziektheater OCKE

 • De schatkist is geopend: 8 januari jl. is een korte uitleg gegeven over het muziekteaterstuk dat we gaan uitvoeren in verband met de sluiting van de Zuider- en Oosterkerk maar vooral de feestelijke  heropening van de Martinikerk.
 • Anne Oosterhaven en Clara Rullmann hebben dit muziektheaterstuk gemaakt, getiteld ‘OCKE’, vernoemd naar een fictieve organist uit de 17e eeuw!
 • Daarvoor hebben we een koor nodig: mannen en vrouwen, die verschillende soorten muziekstijlen gaan zingen (klassiek, pop, gospel)
 • En o ja: we willen een jeugdkoor erbij.
 • De uitvoering van het stuk duurt ruim een uur (3 avonden in april).
 • Het gaat om ongeveer 7 koornummers, die ieder koorlid uit het hoofd kan leren; er zijn oefenbandjes om thuis te oefenen 😉.
Schema repetities en uitvoeringen:

Aanmeldingen:

Bij teveel aanmeldingen behoudt de organisatie zich het recht voor om een selectie te maken, de verhouding in stemmen (sopraan/alt/tenor/bas) moet immers in balans zijn.

Aanmelden:
 • kan fysiek plaatsvinden op zondag 12 februari na afloopvan de kerkdienst
 • óf, tot uiterlijk 14 februari, per mail naar het volgende mailadres: ocke.muziektheater@gmail.com
Informatie:         Jelbert Kramer, via bovengenoemd mailadres
Hieronder Bericht 8 januari 2023

Muziektheater Ocke: de aankondiging!

Zondag 8 januari jl. heeft in de kerkdienst in de Oosterkerk de aankondiging plaatsgevonden van het muziektheater spektakel dat zal worden uitgevoerd tijdens de feestweek rond de heropening van onze Martinikerk.

Het muziektheater wordt geproduceerd door Anne Oosterhaven en Clara Rullmann, in Sneek goede bekenden.

Brainstormsessie

Naar aanleiding van een brainstormsessie in november jl. met de voorbereidingscommissie hebben Anne en Clara de opdracht aanvaard om een productie te maken waarin de Martinikerk een belangrijke rol speelt.

Daarbij staan de thema’s ‘Brûsplak foar de Mienskip’ en ‘van Binnen naar Buiten’ centraal. Dit in combinatie met de rijke historie van de Martinikerk binnen onze mooie stad Sneek.

De heropening van de Martinikerk staat voor een nieuw begin, een nieuwe periode van hoop, een periode van met elkaar de schouders er weer onder zetten als gemeente.

Maar ook als een volgende etappe in een lange traditie en historie waarin muziek telkens een belangrijke rol speelt. Die traditie willen we graag eren en voortzetten, waarbij we niet vergeten dat aan de historie van Oosterkerk en Zuiderkerk een einde komt. Ook deze momenten komen aan de orde bij de productie!

En, last but not least, willen we met dit muziektheater uitstralen wat we als kerk willen zijn voor Sneek en omstreken: een open en toegankelijke kerk, waar iedereen zich welkom mag voelen.

Mienskip

Belangrijk is – vanuit de Mienskip gedachte – dat dit project vooral wordt uitgevoerd met eigen mensen: mensen uit Súdwest Fryslân en leden van onze PKN gemeente.

Vandaar dat we 8 januari de oproep hebben gedaan om een koor (jong & oud) te vormen dat vanaf medio februari intensief aan het werk gaat met repeteren, zodat we medio april mogen genieten van 3 uitvoeringen.

Tussendoor zal met respect worden stilgestaan bij de sluiting van de Zuiderkerk (5 maart) en de Oosterkerk (12 maart) waarbij het koor 1 nummer van het muziektheater zal laten horen.

Op zoek naar

We zoeken daarom naar koorleden en naar vrijwilligers voor diverse werkzaamheden (zoals catering, logistiek) tijdens repetities en voor en tijdens de uitvoeringen. Over de precieze invulling van deze werkzaamheden informeren we jullie later.

De repetities starten op donderdagavond 16 februari; er zal vanaf dan tweemaal per week worden gerepeteerd: op donderdagavond (van 19.30 – 21.00u) en op zaterdagochtend (van 10.00-11.30u).

Aanmelden

Aanmelding als koorlid of als vrijwilliger kan op de volgende manieren:

Voor vragen kunnen jullie Jelbert benaderen via bovengenoemd mailadres.

We gaan er iets moois van maken met z’n allen, doen jullie ook mee?

Hartelijke muzikale groet van

Aukje Westra (namens pastoraal team)

Jelbert Kramer (namens de voorbereidingscommissie)