Meld je aan!

Datum: 16 januari 2023

Deel deze pagina

Vrijwilligers maken het verschil

We mogen binnenkort samen gemeente zijn in de verbouwde Martinikerk, huis van onze kerkelijke gemeente en tegelij­kertijd ook Kerk in onze stad Sneek.

Om alle erediensten en activiteiten soepel te laten verlopen zijn er veel vrijwilligers nodig.

We denken aan:
  • Gastdames en gastheren tijdens de openingsuren
  • Medewerkers voor de bediening tijdens de activiteiten
  • Medewerkers huishoudelijke dienst
  • Hulpkosters
  • Een combinatie van bovengenoemde taken

Als u/jij een steentje wil bijdragen dan kunt u/jij contact opnemen met onze koster-beheerder Roelof Dijkstra,
klik op: koster.beheerder@pknsneek.nl

We hopen op veel positieve reacties.

Met vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters

Kid Leidelmeijer

Vijf tips om mensen te motiveren en enthousiast te maken voor taak in de kerk

Samenwerken in de kerk betekent ook dat je elkaar soms een duwtje in de rug geeft of uitdaagt. Hoe doe je dat op een prettige en effectieve manier? Volgens Ben Tiggelaar is het belangrijk om rekening te houden met de basisbehoeften van mensen. Vijf tips.

1. Autonomie

We vinden het heel fijn om zelf te kunnen beslissen. Dat geeft een gevoel van vrijheid, een gevoel dat je niet onder druk wordt gezet. Volgens onderzoekers Edward Deci en Richard Ryan is autonomie een van de drie basisbehoeften van de mens. Wanneer een taak of een samenwerking tegemoetkomt aan zo’n basisbehoefte, dan motiveert ons dat. Praktisch: laat mensen als het even kan zélf kiezen welke taken ze oppakken en hoe ze dat doen.

2. Verbondenheid

Een tweede basisbehoefte is het opbouwen van positieve relaties met anderen. We vinden het fijn om gewaardeerd te worden, om samen dingen te doen en onze gedachten en gevoelens te delen. Het is belangrijk om tijd te investeren in onderling contact. Dat is niet slechts een leuk extraatje, maar een fundamenteel element in onze mens-zijn. En dus ook in de kerk. Kijk ook of je taken kunt toewijzen aan groepjes in plaats van aan individuen.

3. Competentie

Een derde basisbehoefte van mensen is je ‘bekwaam’ voelen. We doen graag dingen waar we goed in zijn en vinden het ook fijn om een klus tot een goed einde te brengen. Het is daarom verstandig om in een samenwerking rekening te houden met de sterke punten van mensen. Stel elkaar de vraag: waar ben je goed in en waar krijg je energie van? En verdeel aan de hand daarvan de taken en verantwoordelijkheden.

4. Urgentie

Wanneer een probleem actueel is of een kans dreigt te verdwijnen, dan voelen we de drang om nú in actie te komen. De urgentie van een taak onderstrepen werkt, maar er zijn een paar valkuilen. Zo moet duidelijk zijn hóe we het probleem kunnen oplossen of de kans kunnen pakken. En het is met urgentie een beetje als met koffie. Eén kopje maakt je wat scherper. Maar teveel tegelijk leidt tot chaos in je hoofd.

5. Progressie

Motivatieonderzoek laat zien dat er nog veel meer dingen zijn die mensen enthousiast maken. Denk aan: complimenten, elkaar helpen en cadeautjes geven. Een van de meest motiverende dingen is het ervaren van progressie. Wanneer we een stapje dichter bij een betekenisvol doel komen, dan geeft dat goede zin. Dus: bespreek regelmatig de progressie en maak deze zo mogelijk ook zichtbaar voor alle betrokkenen.