‘Zie je zondag’

Datum:

Aanvang: 09.30 uur uur

Deel deze pagina

oppas gewenst?  bel met 06 17 06 07 54

Tijdens deze dienst worden er beeld- en geluidsopnames gemaakt die uitgezonden worden via Kerkomroep.nl 

Zondag 4 juni 2023 om 09.30 uur is er een viering

 • Voorganger: ds. Rianne van Zessen
 • Organist: Bob van der Linde
 • Ouderling van Dienst: Jennie van Breda
 • Lector: Dick Kits
 • Kinder nevendienst: geen ivm Kliederkerk om 15.30 uur
 • Beeld en geluid: Age Meijer en Klaas Faber
 • Koster: Roelof Dijkstra
 • Oppasdienst: bellen met 06 17 06 07 54
 • Autovervoer via: Dick Kits 0515-42 54 44 of famkits@home.nl
 • Bloemen: gaan als groet en bemoediging van ons allen naar Mevr. W.G. Tiersma  Bovenslag 4

De eerste collecte is voor: Diaconie

QR-code Diaconie
QR-code Diaconie

Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45 t.n.v. PG Sneek

De tweede collecte is voor: de Kerk

 • hieronder voor de Kerk
QR-code KERK
QR-code Kerk

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16 t.n.v. PG Sneek

Mededelingen

Beste mensen,

Wij willen als PKN Sneek een groene kerk uitstralen. Nu de gebruikers  van beeld en geluid een fraai programma beschikbaar hebben, kunnen we prima van de flatscreens lezen en zingen. In overleg met  enkele deskundigen, hebben we een proef uitgezet met liturgie en zondagsbrief.

Vandaag is een liturgie beschikbaar met een zondagsbrief op A5 papier tweezijdig bedrukt. Dit geeft een besparing van 75% op papier en inkt. Let wel, het gaat niet om het werk van liturgieën maken, dat doe ik met plezier, het gaat vooral om te besparen!

Vriendelijke groet,

Durk Dam

Liturgie

 • Welkom
 • Aansteken van de kaarsen
 • Intochtslied: psalm 150: 1 en 2: Loof God, loof Hem overal
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: lied 8b: 1 t/m 4: Zie de zon, zie de maan
 • Drempelgebed
 • Zingen: lied 923: 1 t/m 3: Wil je wel geloven
 • Er is geen kindernevendienst., i.v.m. Kliederkerk vanmiddag.

Uit de Psalmen

 • Zingen: lied 286: 1 t/m 3: Waar de mensen dwalen in het donker
 • Schriftlezing: Genesis 1: 1-19
 • Zingen: lied 162: 1 t/m 6: In het begin lag de aarde verloren
 • Schriftlezing: Marcus 4: 1-9 en 26-34
 • Zingen: lied 871: 1 t/m 4: Jezus zal heersen waar de zon
 • Preek
 • Orgelmuziek
 • Gebeden, stil gebed, Onze Vader
 • Slotlied: lied 675: 1 en 2: Geest van hierboven
 • Zegen (gezongen amen)