Fancy Fair

Datum: 24 april 2023

Deel deze pagina

Nieuws uit de Fancy Fair

Hoewel het al weer een paar weken geleden is, wil de Fancy Faircommissie de BVR  nog van harte feliciteren met hun mooie opbrengst van € 17.500! Binnenkort zullen wij als Fancy Fair en BVR weer met elkaar om tafel om te onderzoeken hoe wij in de toekomst nog verder kunnen samenwerken. Op dit moment ondersteunen we elkaar al met gebruik van vervoer, inzet medewerkers etc. en dat smaakt naar meer!

Blij zijn we ook met de verbouwde Martinikerk; wat is het mooi geworden!  Onze complimenten aan allen die zich hiervoor hebben ingezet! De opbrengsten van vele jaren Fancy Fair en Martini oud papier zijn goed besteed.

Op 2de Pinksterdag (29 mei) is de Oerslach  gesloten en is er ook  geen  ophaaldienst.

Vriendelijke groet,

Namens de Fancy Faircommissie,

Pieter Groenhof