Fancy Fair

Datum: 31 maart 2023

Aanvang: 14.00 uur uur

Deel deze pagina

Nieuws van de Fancy Fair

Wanneer u dit leest, is de 46ste BVR in volle gang. Het is goed om te zien dat we over en weer elkaar helpen bij de organisatie van zo’n groot spektakel.  Vele handen….

Vanaf deze plaats willen wij als Fancy Faircommisie de BVR hele mooie en gezellige dagen toewensen met een goede opbrengst!

Volgens de kalender is de lente inmiddels begonnen. Voor velen de aanleiding om het huis eens door te lopen en weer wat op te ruimen. Gun uw overbodige,  maar bruikbare goederen een tweede of misschien derde leven en breng het naar ‘de Oerslach! Even voor alle  duidelijkheid: maandag 10 april is ‘de Oerslach’ gesloten en rijdt ook de ophaaldienst niet.

Wij wensen  iedereen goede en gezegende Paasdagen toe.

namens de Fancy Faircommissie,

vriendelijke groet,

Pieter  Groenhof