‘Zie je zondag’

Datum: 2 april 2023

Aanvang: 09.30 uur uur

Deel deze pagina

oppas gewenst?  bel met 06 17 06 07 54

 

 • Tijdens deze dienst worden er beeld- en geluidsopnames gemaakt die uitgezonden worden via Kerkomroep.nl 
Zondag 2 april 2023 om 09.30 uur is er een viering,  
 • Voorganger: Aukje Westra
 • Organist: Bob van der Linde
 • Ouderling van Dienst: 
 • Lector: 
 • Kinder nevendienst: allen
 • Beeld en geluid: Klaas Faber en Henk de Vries
 • Koster: Roelof Dijkstra
 • Liturgie: zie ‘PDF voor meer informatie’ onder aan pagina
 • Oppasdienst: bellen met 06 17 06 07 54
 • Autovervoer via: Dick Kits 0515-42 54 44 of famkits@home.nl
 • Bloemen: gaan als groet van ons allen naar
 • Overleden:

De eerste collecte is voor: 

QR-code Diaconie
QR-code Diaconie

Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45 t.n.v. PG Sneek

De tweede collecte is voor de Kerk

 • hieronder voor de Kerk
QR-code KERK
QR-code Kerk

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16 t.n.v. PG Sneek

Media