Laatste loodjes

Datum: 13 maart 2023

Deel deze pagina

De laatste loodjes ….

Het is momenteel erg druk in de Martinikerk. Er wordt in snel tempo gewerkt aan het tijdig kunnen opleveren van onze vernieuwbouw. Aan de buitenkant hebt u inmiddels de gepatineerde groene koperen bekleding van de ovale bovenzaal en het centrale keuken- en toiletdeel zien ontstaan. Een moeilijke en tijdrovende klus die een zorgvuldige uitvoering vereist. Binnenkort zal de steiger aan de buitenkant afgebroken worden om de riolering te kunnen aanleggen en de bestrating te herstellen en bij te werken. Verder zal begonnen worden met het kerkplein  bij de nieuwe entree en het klompenhok.

In de nieuwbouw is men nu bezig met afrondende stuc- en schilderwerkzaamheden. De plafonds worden afgewerkt en de verlichting gemonteerd. Wij hopen dat nu ook snel het glas dat aansluit op de muren van de sacristie en de kerk aangebracht kan worden. De vloerverwarming is inmiddels werkend in de zuidbeuk, oosterkoor, centrale ontmoetingsruimte, bovenzaal, sacristie en klokkentoren. Ook is men al bezig de keuken te plaatsen.

In het oosterkoor is de oude zerkenvloer volledig in het zicht gebracht. Het stucwerk op de wanden wordt nu nog gerestaureerd en daarna geschilderd. Alle voorzieningen voor geluid en multimedia worden nu ook gemonteerd. Ook zijn wij nog druk bezig bij het jeugdhonk.

Bij de eerste kerkdienst, 19 maart aanstaande, hopen wij u de kerk (beperkt) gebruiksklaar te kunnen aanbieden. Bij de officiële opening op 10 april zou dan alles af moeten zijn. Helaas zal dat door (te) late levering van diverse nog te plaatsen onderdelen niet volledig lukken. Veel zal echter klaar zijn.

Omdat wij op 19 maart aanstaande nog volop in uitvoerende werkzaamheden zitten zullen dan wel enige beperkingen moeten gelden. Wij vragen u de kerk binnen te gaan aan de ingang bij het westerkoor. Gaderobe is in de kerk aan de noordkant. De kerkzaal zal gewoon volledig ingericht zijn. Als de kraak aan de noordkant gebruikt moet worden zal dat via de bestaande trappen in het noorderportaal moeten. De trappen die in de kerkzaal komen moeten nog geleverd worden. Het koffiedrinken na afloop kan in de zuidbeuk. U kunt dan ook een kijkje nemen in het Oosterkoor, het zal dan nog niet af zijn maar u krijgt wel een goede indruk van wat het zal worden. De nieuwbouw zal nog niet toegankelijk zijn. Hier is de vloer nog afgedekt, omdat nog werkzaamheden plaatsvinden. Als dat werk daar klaar is wordt de gehele ruimte en de vloer volledig stofvrij gemaakt. Er kan dan een coating op de vloer aangebracht worden die nodig is om te zorgen, dat gemorste vloeistoffen niet in de vloer dringen. Pas daarna zijn de aangrenzende ruimtes goed te bereiken.

Als bouwgroep hopen wij veel van onze gemeenteleden te mogen begroeten bij deze eerste dienst in de Martinikerk na de vernieuwbouw. Onze vrijwilligers en schoonmakers hebben met alle betrokken vakmensen hun uiterste best gedaan u goed te kunnen ontvangen. Wij hebben ernaar uitgekeken en wij hopen dat u blij zult zijn met het uiteindelijke resultaat.

Namens de bouwgroep en betrokken vrijwilligers,

Tjeerd van der Kooi