‘Zie je zondag’

Datum:

Aanvang: 10.00 uur uur

Deel deze pagina

 • Klik op ‘Kerkomroep’ om de dienst te volgen of later terug te zien.

 

oppas gewenst?  bel met 06 17 06 07 54

Kerkdienst vanuit de Oosterkerk.

 • Tijdens deze dienst worden er beeld- en geluidsopnames gemaakt die uitgezonden worden via Kerkomroep.nl 
Zondag 5 februari 2023 om 10.00 uur viering live te volgen via Kerkomroep of een half uur na de viering te bekijken/luisteren.
 • Voorganger: ds. Fedde Welbedacht
 • Organist: Bob van der Linde
 • Ouderling van Dienst: 
 • Lector: 
 • Kinder nevendienst: Tonny Visser
 • Beamist: Keimpe Kloosterman
 • Beeld: Henk de Vries
 • Koster: Roelof Dijkstra
 • Liturgie: zie ‘PDF voor meer informatie’ onder aan pagina
 • Oppasdienst: bellen met 06 17 06 07 54
 • Autovervoer via: Dick Kits 0515-42 54 44 of famkits@home.nl
 • Bloemen gaan als groet van ons allen en als teken van medeleven naar: 
 • Overleden:

De eerste collecte is voor 

QR-code Diaconie
QR-code Diaconie

Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45 t.n.v. PG Sneek

De tweede collecte is voor de Kerk

 • hieronder voor de Kerk
QR-code KERK
QR-code Kerk

Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16 t.n.v. PG Sneek

Media