Fancy Fair

Datum: 19 december 2022

Deel deze pagina

Nieuws van de Fancy Fair:

Zo aan het einde van het jaar kijken we terug op wat 2022 ons heeft gebracht.

Naast de zorgen die er waren over de oorlog in Oekraïne, de kosten van levensonderhoud, verlies van dierbaren, zijn er gebeurtenissen om dankbaar op terug te kijken.

Zo zijn we enorm blij dat het ergste van de corona epidemie achter de rug lijkt en we na 2 jaar weer een Fancy Fair konden organiseren.

Op 14 december is er dan ook een kleine bijeenkomst geweest met de vaste vrijwilligers van de Fancy Fair in ‘de Oerslach’.

Daar werd een dankwoord uitgesproken voor het vele werk wat ze dit jaar hebben verricht.

Inmiddels zijn de afgelopen weken de eerste goederen al weer binnengebracht.

‘De Oerslach’ is op 26 december en 2 januari gesloten en is er ook geen ophaaldienst. Vanaf 9 januari kunt u weer bij de hal terecht.

De Fancy Fair commissie wenst u vanaf deze plaats goede feestdagen en een goed en gezegend 2023!

Vriendelijke groet,

namens de Fancy Fair commissie,

Pieter Groenhof