Belangrijk bericht KRM

Datum: 9 november 2022

Deel deze pagina

Met volle vaart!!

Algemene voortgang

In de grote kerkzaal, het Oosterkoor en de sacristie lopen de werkzaamheden redelijk volgens planning. De zerken in de zuidbeuk zijn nu in het zicht en vormen een vlakke vloer.

Het plafond in het Oosterkoor heeft inmiddels de kenmerkende scheepsvorm.

De beglazing rondom deze scheepsvorm is ingemeten en kan nu elders op maat gemaakt worden. Bij de nieuwbouw wordt ook de uiterlijke vorm steeds duidelijker. Wij lopen daar echter achter, maar er wordt gekeken of straks onderdelen sneller aangepakt kunnen worden. Soms zijn specifieke vakmensen om verschillende redenen niet beschikbaar. Ook wordt apparatuur later geleverd doordat onderdelen daarvan pas later verkrijgbaar zijn op de wereldmarkt. Wij oefenen voortdurend druk uit.

Onze klankbordgroepen werken volgens planning. Zo is de klankbordgroep ‘Inrichting’ bezig met de keuze van stoelen en inventaris die meegaan. Ook de groep ‘Jeugd’ komt op gang en in overleg met de architect wordt de ruimte voor de jeugd uitgewerkt en ingevuld. De groep ‘Keuken’ werkt de invulling van de keuken uit en bekijkt welke apparatuur mee over kan naar de nieuwbouw. ‘Multimedia, licht en geluid’ heeft keuzes gemaakt voor multimedia en geluid. Het onderdeel ‘licht’ wordt nog uitgewerkt.

Al met al blijft het geheel een gecompliceerd project in een gecompliceerde tijd.

Planning

Dit is altijd een ingewikkeld punt want er zit van alles tegen,  o.a. door tegenvallende werkzaamheden en verlate levering van apparatuur. Wij willen echter dat op 1 december de grote kerkzaal met bijbehorende voorzieningen klaar is en gebruikt kan worden voor pilot-activiteiten. Voor het volledige project blijft 1 april 2023 de opleverdatum.

Het is van het grootste belang dat dit jaar nog zoveel mogelijk werk afgerond is. In 2023 zullen naar verwachting de prijzen opnieuw sterk omhoog gaan. Tevens moeten beide verkochte kerkgebouwen uiterlijk op 1 april overgedragen worden.  Dat houdt in dat wij begin maart moeten kunnen kerken in de in de Martinikerk om de Ooster- en de Zuiderkerk correct te kunnen overdragen. Het kan zijn dat bij de start nog niet alles volledig en optimaal opgeleverd is maar er moet dan gekerkt kunnen worden.

Wij hopen op blije gezichten!

Financiële toezeggingen

Gedurende de ontwikkeling van de ver(nieuw)bouw van de Martinikerk hebben wij toezeggingen gekregen vanuit diverse fondsen. Meestal gelabeld aan een onderdeel van het traject zoals b.v. restauratie, wapenborden, invalidenvoorzieningen, enz.

Gift van OPA

Wij zijn heel blij met een gift van € 25.000 van OPA voor het specifieke deel ‘Geluid’ uit onze begroting van multimedia, licht en geluid. Daarmee neemt OPA de kosten op zich van alle aan te schaffen en te installeren geluidsapparatuur.

Kernenfonds

Recent heeft de gemeente SWF ons € 15.000 toegekend uit het kernenfonds. Deze bijdrage van SWF was een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvraag bij het Iepen Mienskipsfûns.

Wapenborden

Recent heeft SWF  € 2000 bijgedragen aan subsidie voor verplaatsing van de wapenborden. Hier lopen ook nog andere aanvragen voor. De borden hangen inmiddels.

Stichting vrienden van de Martinikerk Sneek

De Stichting Vrienden is druk bezig bedrijven en instanties te benaderen om lid te worden. Ook vraagt men of een gift mogelijk is voor ons project. Hoewel het bedrijfsleven het momenteel niet makkelijk heeft, zijn er toch toezeggingen (ook royale) en over het algemeen positieve reacties.

Nog lopende aanvragen

Er lopen nog aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns, DUMAVA (duurzaamheid maatschappelijk vastgoed, provinsje Fryslân (voor de zerken), Old Burger Weeshuis, Prins Berhard Cultuurfonds en nog een aantal fondsen. Alle financiële aanvragen vragen veel tijd om deze correct en kansrijk te formuleren. Wij hebben daarbij veel steun van de medewerkers van onze architect maar ook van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Martinikerk Sneek. Nu maar hopen op een gunstige uitslag.

Protestantse gemeente Sneek

Er wordt ook in onze gemeente door velen hard gewerkt om aanvullende financiële steun te kunnen geven. De BVR schonk ons een prachtig bedrag uit hun laatste opbrengst, OPA noemden wij al en de Fancy Fair Martinikerk had een geweldige opbrengst. Hulde voor alle harde werkers en vrijwilligers die hierbij betrokken waren.

 

Bij de verbouw komt onze groep van vrijwilligers elke week trouw helpen.

Binnenkort hebben wij bij allerlei schoonmaakwerkzaamheden nog meer hulp nodig. Wij worden blij van de vele namen die ingetekend hebben op de lijst.

De Bouwgroep