Fancy Fair

Datum: 7 november 2022

Deel deze pagina

Nieuws van de Fancy Fair

Op 1 november hebben wij in de Zuiderkerk als Fancy Faircommissie samen met de vaste ploeg van de halmedewerkers, afscheid genomen van 5 trouwe medewerkers van ‘de Oerslach’. Zij hebben meer dan 20 jaar met grote inzet dit vrijwilligerswerk gedaan! Het gaat om de heer en mevrouw van Asten, de heer en mevrouw Hoogland en mevrouw Hoekema. Zij zorgden ervoor dat de goederen die werden ingebracht werden gesorteerd en in dozen werden gedaan en opgeruimd. De heer Hoogland heeft jarenlang de fietsen verzorgd, nagekeken en zo nodig gerepareerd. Mevrouw Hoogland heeft al die jaren de antiekhoek verzorgd. Nogmaals grote waardering en heel veel dank voor al het werk dat jullie hebben verzet!

Ook drie commissieleden Jacob en Trijntje Rusticus en Gepke Kaspersma stoppen eind dit jaar;  zij hebben 32 jaar zitting gehad in de commissie van de Fancy Fair. Drie drijvende krachten met veel ervaring die heel veel werk hebben verricht!

De bezetting met vrijwilligers tijdens de Fancy Fair in de veemarkthal was dit jaar aan de krappe kant. We merken dat het steeds lastiger wordt om de bezetting voor elkaar te krijgen.

Binnenkort zal de commissie daarom met de kerkrentmeesters in gesprek over de toekomst van de Fancy Fair. Over de uitkomst houden we u op de hoogte

Vriendelijke groet,

namens de Fancy Faircommissie,

Pieter Groenhof