Artikel bouwgroep (nieuw)

Datum: 9 september 2022

Deel deze pagina

Weer aan het werk na de zomervakantie

Na de zomervakantie zijn wij weer druk aan het werk in de Martinikerk. Hoewel er nog heel veel gedaan moet worden, begint het project nu toch vorm te vertonen. Als u langs de kerk loopt ziet u de voortgang bij het gedeelte nieuwbouw, waar inmiddels het ovale bouwdeel op de begane grond opgemetseld wordt. Binnen enkele weken verwachten wij de staalconstructie en dan zal de eindvorm snel zichtbaar worden. Bij het klompenhok aan de zuidkant is de aanpassing ook goed zichtbaar. Hier moet ook nog het nodige gebeuren in combinatie met het werk in de zuidbeuk. De klokkentoren vordert gestaag en zal een bijzondere gebruikersruimte worden.

Zuidbeuk

In de zuidbeuk (het deel achter de preekstoel) is de houten vloer verwijderd en zijn de  zerken tevoorschijn gekomen. Daar zijn oude en zeer bijzondere zerken bij. Zo ligt er een zerk uit de vijftiende eeuw waarop vaag een kelk met herkenbare voet en steel zichtbaar is. Dit blijkt de zerk van een priestergraf te zijn en dat moet dan wel één van de oudsten in Friesland zijn. In een volgende PS zal er vast nog teruggekomen worden op de unieke oude zerken en de daaraan verwante geschiedenis van onze kerk. Onze werkgroep historie verdiept zich in de verhalen die hierbij horen. Het is de bedoeling dat de zerken in de zuidbeuk, voor zover dat kan, in het zicht komen. In dit deel zal ook vloerverwarming aangelegd worden die ervoor kan zorgen, dat in de kerk altijd een basis (laagste) temperatuur gehandhaafd blijft.

Kerkzaal

In de grote kerkzaal zelf is men druk bezig met de banken om het zitcomfort te verbeteren. Afgelopen week hebben onze vrijwilligers oud materiaal uit de kerkzaal versleept om weer ruimte te maken voor opslag voor de aanpassing zuidbeuk. Zij maken ook goede vorderingen met het isoleren van het dak van de sacristie, zodat onze jeugd straks niet hoeft te kleumen. Dit werd regelmatig onder zeer warme omstandigheden uitgevoerd. Hulde!

Oosterkoor

De staalconstructie voor het plafond in het Oosterkoor is nu gemonteerd en is men het aftimmeren begonnen. Hier gaat het werk nu snel en wij zullen op korte termijn een besluit moeten nemen over hoe wij verder gaan met de vloer. Zerken in het zicht, zerken gedeeltelijk in het zicht, zerken niet in het zicht, de adviezen hierover zijn nogal tegenstrijdig. Wij zullen in ieder geval eerst moeten koersen op de noodzakelijke eisen die wij aan de vloer stellen. Schilders en stukadoors zijn ook bezig in het Oosterkoor.

Planning

Er wordt op alle onderdelen onder een stevige tijdsdruk gewerkt. De laatst aangeleverde planning van de aannemer geeft aan dat het volledige project zo half maart 2023 klaar zal zijn. De nieuwbouw zal voor de kerst wind- en waterdicht zijn. De grote kerkzaal, zalen noordzijde en het Oosterkoor zullen in de loop van november (beperkt) gebruikt kunnen worden. De grote kerkzaal moet dan schoon gemaakt en stofvrij zijn. Vervolgens moet het orgel, zoals gepland, opgebouwd en op toon gebracht worden. Het zal dus druk en heel spannend worden.

Fondsenwerving

Het College van kerkrentmeesters/bouwgroep, onze architect en ook de stichting Vrienden van de Martinikerk zijn op meerdere fronten bezig met het verwerven van flankerende subsidies. Dat is een tocht door een moeilijk woud van voorwaarden. Vrijwel altijd krijgen wij bij aanvragen veel waardering voor ons project, maar past het vaak niet binnen de toetsingskaders van de betreffende instanties. Bijdragen aan herbestemming van een gebouw, waarvan een kerkelijke gemeente eigenaar is, ligt moeilijk. Toch hebben wij hoop, dat ook op dit terrein met succes stappen gezet zullen worden. Er wordt veel werk voor verricht en in een volgende PS komen wij hier op terug. Intussen zijn wij blij met onze eigen BVR, Fancy Fair Martinikerk, OPA en onze vrijwilligers.

Aanpassingen

Wij zitten nu in een fase die veel aandacht en inspanning vraagt. Vooral omdat op belangrijke onderdelen, het speelveld het laatste halfjaar door niet te voorziene prijsontwikkelingen op het gebied van energie en materialen belangrijk veranderd is. Het vraagt allemaal extra aandacht en soms ook noodzakelijke aanpassingen in het project. Eerder gemaakte keuzes moeten soms opnieuw afgewogen worden en wij zijn blij dat onze architect hier steeds de vinger aan de pols houdt. Er moet echt nog heel veel werk verzet worden. Gelukkig staan wij er niet alleen voor en voelen wij ons gesteund door onze vrijwilligers en alle positieve en bemoedigende reacties uit onze gemeente. Wij zijn er zeker van dat wanneer dat nodig is, velen de handen uit de mouwen zullen steken en gaan helpen om stralend te finishen.

Met vriendelijke groet,

De bouwgroep