Datum: 2 juli 2022

Aanvang: 10.00 uur tot 12.30 uur uur

Deel deze pagina

Bezichtiging ver(nieuw)bouw Martinikerk

Geachte gemeente,

Er wordt hard gewerkt aan de Martinikerk. Hoewel nog veel werk onderhanden is en ook nog veel werk opgestart moet worden, worden de bouwtekeningen nu toch steeds meer werkelijkheid. De afgelopen week is de betonvloer van de centrale ontmoetingsruimte gestort. Vandaar uit kunnen wij binnenkort de doorgangen naar de grote kerkzaal, het Oosterkoor en de klokkentoren maken. Het staalskelet voor de ontmoetingsruimte en het plafond in het Oosterkoor komt op korte termijn in productie. De bankenopstelling op de kraak aan de noordzijde is vrijwel klaar.

Onze groep vrijwilligers is op verschillende plaatsen, o.a. werkzaamheden in de jeugdruimte en de verdiepingszolder van de  noordelijke ingang, druk bezig.

Wij denken dat wij u nu een goed beeld van de voortgang kunnen laten zien. Daarom willen wij u als leden van onze protestantse gemeente Sneek, graag uitnodigen voor een bezichtiging op

Zaterdag 2 juli van 10:00 uur – 12:30 uur.

Tijdens deze bezichtiging zullen leden van de bouwgroep, onze architect(en), medewerkers bouwbedrijf Friso en installatiebedrijf CBS aanwezig zijn.

Wij hopen u op 2 juli te ontmoeten en een goed inzicht te kunnen geven in de voortgang van de ver(nieuw)bouw.

U kunt de voortgang tussentijds ook steeds volgen via onze website’s www.pknsneek.nl onder ‘Voortgang Toekomst Kerkgebouwen’ en www.martinisneek.nl onder `Media’.

Met vriendelijke groet namens de bouwgroep,

Tjeerd van der Kooi

Media