Kerk op de kop

Datum: 6 mei 2022

Deel deze pagina

Kerk op de kop

Er wordt hard gewerkt in de Martinikerk en dat is te zien. Afgelopen dinsdag hebben de vrijwilligers de directietent in het Westerkoor afgebroken. In de afgelopen periode heeft de tent dienst gedaan als behaaglijk te verwarmen overlegruimte. Wij kunnen nu weer zonder en hopen dat wij er geen gebruik meer van hoeven te maken. Om vanuit het Westerkoor de kerkzaal binnen te gaan moet er even diep gebogen worden om de steigerbuizen te ontwijken. De aanblik van de kerkzaal is die van een omgeving waar gewerkt wordt. Steigers rondom en overal staat wel wat aan materiaal en gereedschap. De kraak aan de noordzijde biedt een geheel nieuwe aanblik en de tribuneopstelling van de banken op de kraak geeft de kerkzaal meer diepte. De installaties zijn prachtig weggewerkt onder de banken. Aan de noordkant van de kerk schiet de verbouwing mooi op. De vrijwilligers zijn nog hard aan het werk op de zolder van de noordelijke ingang. Hier worden de verwarmingsbronnen geïnstalleerd en netjes weggewerkt. Al met al een mooie en goed bruikbare ruimte. Vrij van de kerkzaal en daardoor ook zonder geluidsoverlast.

Oosterkoor

Het Oosterkoor staat volledig in de steigers. Als je omhoog kijkt bekruipt je automatisch een gevoel van hoogtevrees. Daar zullen straks toch vakmensen aan het werk moeten en respect voor deze helden is echt wel op zijn plaats. Je moet maar durven. De zerkenvloer ligt er nog steeds schots en scheef bij. Onze architect is aan het puzzelen hoe wij hier het beste verder mee kunnen gaan. Brengen wij de zerken in het zicht, beperkt in het zicht of werken wij de zerken volledig weg onder de nieuwe vloer? Uitgangspunt is wel dat de zerken, ook in de verre toekomst, weer in de huidige staat zichtbaar gemaakt kunnen worden. Zoals zo vaak in dit project van ver(nieuw)bouw is de financiering hierbij een heikel punt. En uiteindelijk willen wij straks ook een vloer die een goed gebruikerscomfort oplevert. Wordt dus vervolgd.

Fundering

Inmiddels zijn de funderingspalen bij het nieuwbouwdeel geboord. Het fundament is gelegd, binnenkort wordt de vloer gestort en zal de nieuwbouw zichtbaar worden. Daar zijn heel wat voorbereidingen aan vooraf gegaan. Het moet vooraf duidelijk zijn waar apparatuur geplaatst moet worden, aansluitingen nodig zijn en riolering aangelegd moet worden. Wij zijn blij met de inbreng die onze klankbordgroepen hebben aangeleverd. En al doen zich bij de praktische uitwerking dan altijd weer onverwachte problemen voor, gelukkig zijn er ook altijd weer oplossingen.

Vrijwilligers

Er wordt hard gewerkt door veel partijen. Geholpen door onze vrijwilligers die op meerdere plekken (jeugdhonk, zolder ingang noord, Oosterkoor) bezig zijn. Een hecht en gezellig team waar wij als bouwgroep heel blij mee zijn. U bent van harte welkom om aan te haken bij deze groep op de dinsdagmorgen. Wij willen graag nog meer betrokken vrijwilligers. Vooral vrijwilligers met ervaring in het timmeren zijn voor de begeleiding binnen de groep van grote waarde. Nogmaals; U bent zeer welkom! Elke dinsdagmorgen van 09:30 uur tot 12:00 uur.

Komen kijken?

Wij hopen u binnenkort de voortgang van de ver(nieuw)bouw te kunnen laten zien. De kerk moet dan iets minder op de kop staan als nu het geval is. Dat moment komt gelukkig steeds meer in zicht.

De bouwgroep.

Kijk ook naar een filmpje, onderaan deze pagina.

Media